Īslices pagasta Adžūnu bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            Īslīces pag. Ādžūnu b-ka un bibliotēkas lasītāji - Īslīces vidusskolas 5.-9. klases skolēnu
                             interesentu grupiņa

Izvēlētie objekti:   UNESCO Pasaules mantojumā iekļauto Kew Karalisko botānisko dārzu Anglijā un Salaspils
                             botānisko dārzu

Izpētes metode:    Bērni iepazīstas ar internetā pieejamajiem materiāliem par piedāvātajiem objektiem, izlasa
                             pamata informāciju, apskata fotoattēlus, video, kā arī  izmēģina bērniem piedāvātās spēles.
                             Tiek veikta abu objektu salīdzināšana, izmantojot iegūto informāciju.                  

Rezultāts:             Tiek bagātinātas bērnu zināšanas par interesantiem un izglītojošiem objektiem ne tikai
                             ārzemēs, bet arī Latvijā.                   

 

AKTIVITĀTES

24. un 26. aprīlis        "Izzinam, salīdzinam, vērtējam". Akcijā tika iesaistīti interesenti no bibliotēkas
                                apmeklētāju vidus. Atsaucīgi bija atsevišķi Īslīces vidusskolas 5.-9. klašu skolēni, kuri
                                iepazinās, meklēja un atrada svarīgāko informāciju , izmantojot internetā pieejamos 
                                materiālus (attēlus, video, spēles) par Kew Karalisko botānisko dārzu Anglijā un Salaspils
                                botānisko dārzu.