Dundagas novada centrālā bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Dundagas vidusskolas 5.un 6. klases skolēni, planšetes noformēšanā piedalās 3.klases skolēni

Izvēlētie objekti:  UNESCO sarakstā ietvero Belovežas gāršu un Slīteres nacionālo parku

Izpētes metode:   Skolēni meklē informāciju par abiem objektiem grāmatās un internetā; klātienē tiek
                            iepazīts Slīteres nacionālais parks                   

Rezultāts:            Projektā iesaistītie bērni iepazīst 2 jaunus svarīgus dabas objektus, mācās apkopot informāciju,
                            to noformēt un piedāvāt citiem iepazīšanai; iegūtie materiāli būs noderīgi arī skolotājai mācību
                            stundās un citos projektos ilgākā laika periodā                            

 

AKTIVITĀTES

12. aprīlis             Izzinoša ekskursija uz Rīgu. Projekta grupa iepazīstas ar Microsoft Latvija biroja darbu un
                           piedāvātājām iespējām fotogrāfiju un informācijas apstrādē; iepazīstam Jauno Rīgas biržu
                           un Dabas muzeju;

15. maijs              Izzinoša ekskursija uz Slīteres nacionālo parku. Projekta grupa iepazīstas ar Slīteres 
                           nacionālo parku gida pavadībā.