Daugavpils 12. vidusskolas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:          Daugavpils 12.vidusskolas 7. klases skolēni.         

Izvēlētie objekti: Dabas parku „Daugavas loki” Latvijā un kultūrvēstures ainavu  „Vahava” Austrijā.

Izpētes metode:  Bērni meklē informāciju grāmatās, presē, internetā ,  anketē skolasbiedrus un
                           skolotājus,  gatavo prezentāciju. Iepazīstina ar savu darbu citu klašu skolēnus.
Rezultāts:            Skolēni iepazīstas ar UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, ar dzimtā novada dabu,
                           kultūrvēsturiskiem objektiem. Veicina prasmi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem,
                           iemaņas parādīt  sava darba rezultātus  citiem.     

                          

AKTIVITĀTES

30.janvāris           Pārrunas ar 7. klases skolēniem. Bibliotekāre sniedza informāciju par UNESCO darbību Latvijā
                           un pasaulē, iepazīstināja 7.klases skolēnus ar akciju „Pasaule tavā bibliotēkā”. Skolēni piekrita
                           vākt informāciju par dabas parku „Daugavas loki” un kultūrvēstures ainavu „Vahava” Austrijā no
                           dažādiem avotiem un veidot prezentāciju pēc dotā plāna;

28.februāris          Skolēnu savāktās informācijas prezentācija. Divas 7. klases meitenes stāstīja par dabas 
                           parku „Daugavas loki” un kultūrvēstures ainavu „Vahava”;

22.marts              Informācijas prezentācija paralēlklasē.7.b klases meitene stāstīja par dabas parku 
                           „Daugavas loki” un kultūrvēstures ainavu „Vahava” skolasbiedriem no 7.a klases;

                           Skolēnu anketēšana. Pēc stāstījuma skolēni un klases audzinātāja aizpildīja anketas;

17.-20. aprīlis       Skolotāju un skolas darbinieku anketēšana. Meitenes no 7.b klases lūdza aizpildīt anketas 
                           dažiem skolotājiem un skolas darbiniecei (Tiem, kuri bija apmeklējuši dabas parku „Daugavas
                           loki”). Nedēļas beigās tika savāktas visas izsniegtās anketas.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA