Daugavpils 11. pamatskolas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Daugavpils 11.pamatskolas 5.-9.klašu skolēni.   

Izvēlētie objekti:  UNESCO Pasaules mantojuma objektu - Somijas Suomenlinnes cietoksni un lokālo
                            mantojumu - Daugavpils cietoksni.

Izpētes metode:   Bibliotekāre sagatavoja interaktīvās prezentācijas par cietokšņiem un skaistākām vietām
                            pasaulē. Skolēni pēc interaktīvās stundas  patstāvīgi meklēja informāciju, kurā apvieno
                            abus cietokšņus (līdzības).  Izglītojamie patstāvīgi izpildīja uzdevumus spēlei "Daugavpils
                            cietokšņa ēnas", kur tuvāk iepazinās ar cietokšņa celtnēm.  Patstāvīgi uzzināja Daugavpils
                            cietokšņa 1812.gada karalauku, karaspēku, lai sagatavotos spēlei   "Daugavpils cietokšņa
                            vēsturisko notikumu rekonstrukcija"                   

Rezultāts:             Bērni ar interesi iepazinās ar UNESCO Pasaules mantojuma objektiem, Somijas Suomenlinnes
                            cietoksni un Daugavpils cietoksni. Projekts veicina radošo spēju attīstīšanu, redzesloka 
                            paplašināšanu, kā arī zināšanu padziļināšanu par unikālo kultūras mantojumu - Daugavpils
                            cietoksni.                            

 

AKTIVITĀTES

1.marts              Projekta "Pasaule T@avā bibliotēkā - UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana"
                         prezentācija. Darba grupa (6.klases skolēni) iepazīstinājās ar projekta gaitu skolā;

Marts-aprīlis       Grāmatu izstāde "Pasaule T@avā bibliotēkā". Informatīvā izstāde, kur tika piedāvātas 
                         grāmatas par UNESCO Pasaules mantojuma objektiem un Latvijas ievērojamākajiem 
                         kultūras objektiem;

15.marts            Ekskursija Daugavpils cietoksnī. Darba grupa (5.-6. klašu skolēni) apmeklēja Daugavpils 
                         cietoksni;                

21.marts            Radošo darbu konkurss "Mans cietoksnis". 2.klases skolēni izveidoja aplikācijas tehnikā savu
                         izdomāto cietoksni;

22.marts            Spēle "Vēsturisko notikumu rekonstrukcija Daugavpils cietoksnī". Spēli sagatavoja 6.klases
                         skolēni ("Teātris kārbā"- tika sagatavotas dekorācijas lielajā kārbā un uz papīra tika uzzīmēti
                         Daugavpils cietokšņa karavīri, kuri piedālījās 1812.gada karā.). Spēle tika novadītā 8.-9. klašu
                         skolēniem interaktīvā stundā "Daugavpils cietoksnis"  nobeigumā, kur izglītojamiem tikā piedāvāts
                         uzvedums, kur atspoguļoti fragmenti 1812.gada kara Dinaburgas cietoksnī;

23.marts            Spēle "Daugavpils cietokšņa ēnas". Spēli sagatavoja 6.klases skolēni (uz papīra  uzzīmētas un
                         izgrieztas ievērojāmākie Daugavpils cietokšņa ēkas). Spēle tika novadītā 5.-7. klašu skolēniem 
                         interaktīvā stundā "Daugavpils cietoksnis"  nobeigumā, lai bēnti parādīja savas iegūtas zināšanas 
                         par cietoksni;

27.marts             Video konkurss "Jauniešu līdzdalība Pasaules mantojuma vietu saglabāšanā un
                          aizsardzībā". Piedalīšanās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konkursā, kur tika
                          atspoguļoti materiāli par  Pasaules mantojuma objektu un Daugavpils cietokšņa saglabāšanas
                          un aizsardzības pasākumiem, kurus ieteica 6.klases skolēni;

16.-27.aprīlis       Interaktīvā stunda "Skaistākās vietas pasaulē". Prezentācija 5.-9.klašu skolēniem, kuru
                         sagatavoja bibliotekāre. Izglītojamiem tika piedāvātas fotogrāfijas (111 slaids) ar nelielu komentāru
                         par objektu (nosaukums, valsts), lai izraisītu skolēnu interesi pret Pasaules mantojuma objektiem
                         (lai bērni patstāvīgi meklētu informāciju grāmatās, internetā). Tika novadītas 7 stundas;

                         Interaktīvā stunda "Suomenlinnas cietoksnis- UNESCO Pasaules mantojums".  
                         Prezentācija 5.-9.klašuskolēniem,kuru sagatavoja bibliotekāre. Izglītojamiem tika piedāvāta  
                         informācija par UNESCO organizāciju, UNESCO Pasaulesmantojumu Latvijā un Suomenlinnas 
                         cietoksni. Tika novadītas 4 stundas;

                         Interaktīvā stunda "Daugavpils cietoksnis". Prezentācija 5.-9.klašu skolēniem, kuru  
                         sagatavoja bibliotekāre. Izglītojamiem tika piedāvāta informācija par Daugavpils cietoksni. 
                         Tika novadītas 6 stundas;

7.-9. maijs          Planšetes  "Pasaule T@avā bibliotēkā - UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana"  
                         izstāde bibliotēkā.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA