DACV ģimnāzijas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:          Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieces Inta Buša
                           un Laura Pumpure. Palīdz vizuālās mākslas un kultoroloģijas skolotāja Inga Miezīte
                           un bibliotekāre Ieva Robežniece.   

Izvēlētie objekti: UNESCO kultūras mantojums- Spānijas pilsēta Toledo un Cēsu pilsētas mākslas festivāls. 

Izpētes metode:  Meklējām materiālus un informāciju dažādos informācijas avotos. Apmeklējām ievērojamākos
                           Cēsu objektus, kas saistīti ar mākslas festivālu. Salīdzinājām abas pasaules pilsētas.
Rezultāts:            Iepazīstamies ar UNESCO kultūras mantojumu. Apokopoto informāciju prezentējam un par to
                           stāstam skolasbiedriem un Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņiem,  tādējādi veicinot 
                           vienaudžu zināšanas.                             

 

AKTIVITĀTES

23.marts              Prezentācija DACVģ 10.a klasei  "UNESCO kultūras mantojums- Toledo un Cēsis"
                           Prezentācijas "UNESCO kultūras mantojums- Toledo un Cēsis" prezentēšana.Jautājumu 
                           viktorīna, rezultātu apkopošana un dalīšanās iespaidos par jauniegūto informāciju- tās
                           analizēšana;   

3.aprīlis                Prezentācija DACVģ bibliotēkā visiem interesentiem. Sagatavoto materiālu piedāvāšana
                           apskatei. Prezentācijas "UNESCO kultūras mantojums- Toledo un Cēsis" prezentēšana. Iegūtās
                           informācijas analizēšana. Sagatavoto materiālu izpēte;

12.aprīlis              Prezentācija un konkurss DACVģ 7.b klasei  "UNESCO kultūras mantojums- Toledo un 
                           Cēsis" Prezentācijas "UNESCO kultūras mantojums- Toledo un Cēsis" prezentēšana.
                           Jautājumu  viktorīna, rezultātu apkopošana un dalīšanās iespaidos par jauniegūto informāciju-
                           tās analizēšana.  Proģimnāzistu pārbaudes konkurss, apbalvošana;

15.maijs               Prezentācija Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem Cēsu pilsētas 
                           mākslas skolā. Planšetes izstādīšana. Bilžu izstādes "Toledo un Cēsis" atklāšana.
                           Prezentācijas "UNESCO kultūras mantojums- Toledo un Cēsis" aizstāvēšana. Tika izstādīta 
                           sagatavotā planšete un ar to  iepazīstināti Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņi. Atklāja bilžu  
                           izstādi. Katram interesentam bija iespēja iepazīties ar Toledo un Cēsu pilsētas kultūras
                           objektiem.