CCB bērnu literatūras nodaļa

AKTIVITĀTES

Novembris   Radošās komandas savākšana, iepazīšanās ar doto uzdevumu, objektu izvēle. Vēstures skolotāja
                  iesaka 6.kl.puišus, kuriem interesē vēsture. Izvēlamies Cēsu viduslaiku pili. Muzeja speciāliste iesaka
                  UNESCO objektu - viduslaiku pili Malborkā Polijā;

Decembris  Iepazīšanās. Iepazīšanās ar materiāliem par Cēsu pili CCB Novadpētniecības lasītavā. Ekskursija uz
                  Cēsu pili. - Iepazīšanās internetā ar materiāliem par Malborkas pili;

Janvāris      Studijas. Iepazīstamies ar piļu celniecību viduslaikos:vietas, materiālu, amatnieku izvēle. Paši zīmējam
                  savas pils projektu;

Februāris    Studijas. Pētām dzīvi viduslaikos: paradumus, noteikumus, apģērbu, ieročus, bruņas;

Marts         Hronoloģijas. Izveidojam hronoloģiju par abu piļu vēsturi;

Aprīlis         Nostāsti. Meklējam nostāstus un leģendas par abām pilīm;

Maijs          Kopsavilkums. Planšete.Prezentācija.Sistematizējam materiālus.Sagatavojam prezentāciju 6.klases
                   kolektīvam.