Apes bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Apes vidusskolas 4.5.6.klašu skolēni un Apes bibliotēka 

Izvēlētie objekti:  Vietējas nozīmes Raganu klintis un seno Jordānijas pilsētu Petru

Izpētes metode:   Kopā ar bibliotākas darbiniecām bērni meklē materiālus par Petru un Raganu klintīm.   

Rezultāts:             Bērni tiek iepazīstināti ar organizāciju UNESCO.Ļoti iespaidīga neklātienes ekskursija
                            ar skolotāju Ellu, skatoties videofilmu par Petru.Savas izjūtas pēc redzētā un dzirdētā
                            atspoguļo zīmējumos ar nosaukumu,, Mans sapnis par Petru."       

       

AKTIVITĀTES

24. februāris           ,,Iepazīstam Raganu klintis Apē un Jordānijas pilsētu Petru." Ceļojumu stāstu  
30. marts               pēcpusdienas dažadu klašu grupām  -tikšanās ar pasaules apceļotāju Ellu Bezrukih. Kopā ar 
                             Ellu un Apes pilsētas tūrisma darba organizatori Astru salīdzinām Raganu klintis Apē  un Petru,
                             Jordānijā. Stāstījumsliteratūras izstāde, filma, zīmējumu izstāde.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA