Alojas pilsētas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Bibliotēkas mērķgrupa - ikdienas datorlietotāji bērni un jaunieši

Izvēlētie objekti:  Amsterdamas pilsētas kanālu loks (Grachtengordel) Nīderlandē un Rīgas pilsētas kanālu vēsture

Izpētes metode:   Neklātienes konkursa ietvaros no izstādē izvietotajiem materiāliem (vai patstāvīgi interneta 
                            resursos) jārod atbildes uz dotajiem jautājumiem, iepazīstot UNESCO Pasaules kultūras 
                            mantojuma objektu- Amsterdamas kanālu loku un vienlaicīgi izzinot arī Rīgas kanālu izcelsmi

Rezultāts:            Bērni un jaunieši gūst jaunu informāciju un paplašina savu redzesloku neklātienē iepazīstoties ar
                            Amsterdamas kanālu loku Nīderlandē un Rīgas kanālu vēsturisko izcelsmi 

 

AKTIVITĀTES

23.- 30. aprīlis       Neklātienes konkurss "Vēsturiskie kanāli".  Bibliotēkas apmeklētajiem tiek dots
                           uzdevums meklēt bibliotēkā izvietotajā materiālu izstādē (vai  izzināt interneta resursos)
                           patstāvīgi atbildes uz dotajiem jautājumiem par Amsterdamas kanālu un Rīgas kanālu
                           izcelsmi un nozīmi;

10.maijs               Akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā" noslēguma pasākums. Informācijas apkopošana,
                           diskusija par izpētītajiem objektiem, to salīdzināšana un kopīgas prezentācijas veidošana.

 

AKCIJA BILDĒS