Rīgas 85. vidusskolas bibliotēka

​AKTIVITĀTES

Decembris (2011) -     Fotožurnālista Aigara Zariņa darbu izstāde "Pasaules mantojuma objekti Vjetnamā".
maijs (2012)               Skolas 1.stāva gaitenī izstādes mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību UNESCO Pasaules
                                 kultūras un dabas mantojuma saraksta 40. gadadienai, popularizējot UNESCO kultūras 
                                 mantojuma zīmi kā aizraujoša ceļojuma orientieri. Izstādes atklāšanā - neformālā gaisotnē 
                                 iepazīstināt pedagogus ar nozīmīgākajām UNESCO aktivitātēm kultūras mantojuma 
                                 aizsardzības jomā;

Marts                         Interaktīva nodarbība sākumskolai "Kur manta - tur mantojums!" UNESCO Pasaules
                                 mantojuma objekti LatvijāDiskusijās, darbpoties grupās un noskatoties prezentāciju,
                                 bērni mācās atšķirt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, uzzina par UNESCO
                                 Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstu un tajā iekļautajiem Latvijas kultūras
                                 pieminekļiem, kā arī ievērojamākajām nemateriālās kultūras liecībām; 

                                 Informatīvs pasākums - diskusija pamatskolai "Latvijas kultūras pieminekļi Pasaules
                                 kultūras mantojuma kontekstā"
Atbilstoši katras klases vēstures mācību programmai,
                                 skolēni iepazīstas ar laikmeta ievērojamākajiem kultūras pieminekļiem pasaulē un Latvijā,
                                 vienlaicīgi akcentējot un izvēršot diskusiju par katra indivīda atbildību kultūras mantojuma
                                 saglabāšanā un popularizēšanā;   

                                 Lekcija vidusskolai "Eiropas pilsētu vēsturiskie centri Pasaules kultūras mantojuma
                                 kontekstā" Prezentācija iepazīstina jauniešus ar galvenajām Eiropas pilsētu vēsturisko
                                 centru atpazīstamības zīmēm - novietojumu dabiskajā vidē, pilsētas plānojumu un ielu tīklu,
                                 ievērojamākajām būvēm, jumtu ainavu, pilsētas siluetu un panorāmu. Jaunieši veido
                                 patstāvīgo darbu par Kuldīgu kā ievērojamu Latvijas 17.-18.gs. pilsētbūvniecības paraugu; 

                                 Radošo darbu konkurss "Kuldīgas vecpilsēta ir  vērtība!" Skolēni aicināti līdz 30.martam
                                 iesniegt jebkurā tehnikā uz A4 lapas noformētu darbu, kas varētu popularizēt Kuldīgu kā
                                 Pasaules kultūras mantojuma cienīgu objektu;

Aprīlis                       "Abas skaistas - Kuldīga Latvijā, Brige Beļģijā" - radošo darbu izstāde skolas bibliotēkā
                                Konkursa "Kuldīgas vecpilsēta ir vērtība" labākie darbi bibliotēkas lasītavā tiks izvietoti, lai
                                dotu iespēju Kuldīgas vēsturisko centru un Briges vecpilsētu aplūkot salīdzinošā skatījumā. 
                                Ekspozīciju papildinās informatīvs materiāls par internetvietnēm un literatūru UNESCO
                                Pasaules mantojuma objektu patstāvīgai izpētei.