UNESCO nedēļa

2011-10-03 13:29

 

Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO), no šā gada 10. līdz 14. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kurā sadarbībā ar tās dalībinstitūcijām un partneriem sabiedrība tiks aicināta iesaistīties dažādās aktivitātēs, izzinot un iepazīstot UNESCO mērķus, darbību, redzamākās programmas un īstenotos projektus Latvijā.

Tie būs gan pasākumi, gan semināri un diskusijas, gan arī koncerti un izstādes, kā arī dažādas citas aktivitātes, konkursi, mācību stundas, lekcijas un tikšanās, ko UNESCO LNK, tās sadarbības partneri, izglītības iestādes, pašvaldības, bibliotēkas u.c. dalībinstitūcijas piedāvās iedzīvotājiem visā Latvijā.

Pievēršot uzmanību faktam, ka aizritējuši 20 gadi kopš Latvija ir UNESCO dalībvalsts, jau norit vairāki interesanti pasākumi, kurus organizē UNESCO LNK vai ir to sadarbības partnere un kuri joprojām ir baudāmi ikvienam interesantam Latvijā. 26. septembrī tika atklāta akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā”, kas šogad veltīta pasaules dabas un kultūras mantojuma izzināšanai bibliotēkās. 27. septembrī atklāta Latvijas restauratoru veikumam un nozares attīstībai veltīta izstāde „Saglābtā harmonija. Restaurācijas darba mozaīka”, kas Nacionālā arhīva ēkas skatlogos Šķūņu ielā 11, Rīgā būs apskatāma līdz 30. novembrim. 27. septembrī Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28, 1. stāvā) atklāta arī projekta „MultiTalks. Starpkultūru sarunas:  daudzas valodas, vairākas identitātes” virtuālā izstāde, kas būs apskatāma līdz 26. oktobrim. 

Ļoti aktīvi UNESCO nedēļas pasākumu rīkošanā ir UNESCO LNK partneri un dalīborganizācijas reģionos – Daugavpilī, Kuldīgā, Iecavā, Apes novadā, Gaujienā, Salaspilī, Ogrē, Vecumniekos, Limbažos, Ventspilī, Mežotnē, Madonas novadā, Grobiņā, Krustpilī, Aucē, Zaķumuižā, Suntažos, Baldonē, Talsos u.c.

Vairāk par UNESCO nedēļu un pasākumu plāns: 
https://www.unesco.lv/lat/index/about_unesco_lnc/nedela.html

UNESCO nedēļas mērķis ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu, informēt par UNESCO darbību, pievērst uzmanību un izskaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, sniegt informāciju par jau paveikto un atspoguļot īstenoto programmu rezultātus un sasniegumus Latvijā, kā arī piedāvāt platformu viedokļiem un jaunām iniciatīvām.

2011. gada 14. oktobrī aprit 20 gadi kopš tās dienas, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO tās galvenajā mītnē Parīzē. Kā savās atmiņās stāsta pirmā Latvijas vēstniece Francijā un UNESCO Aina Nagobads – Ābolas kundze, toreiz bija dotas tikai 48 stundas laika, lai sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus Latvijas pieteikumam dalībai UNESCO. Tas tika paveikts, un 1991. gada 14. oktobrī Latvijas karogu vēstniece svinīgi ienesa UNESCO galvenajā mītnē Parīzē un novietoja blakus pārējo pasaules valstu karogiem. 1991. gada 6. decembrī Parīzē tika atklāta Latvijas vēstniecība Francijā un UNESCO, bet UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) tika izveidota 1992. gadā. 

UNESCO ir 1945. gadā dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. Tā ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Šo mērķu īstenošanai UNESCO Konstitūcija paredz, ka katra dalībvalsts dibina savas valsts UNESCO Nacionālo komisiju UNESCO programmu īstenošanai dalībvalstī un kā aizstāvi un padomdevēju izglītības, zinātnes, kultūru, komunikāciju un informāciju jomu jautājumos.

UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiskā persona LR Ministru kabineta pārraudzībā ar mērķi stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.

Redzamākās UNESCO LNK aktivitātes aizvadītajos 20 gados ir mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jautājumu aktualizēšana UNESCO Pasaules mantojuma, „Pasaules atmiņa” un nemateriālā kultūras mantojuma programmu ietvaros, izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumu aizstāvība globālā rīcības plāna „Izglītība visiem” ietvaros, zinātnes ētikas jautājumu aizstāvība un zināšanu mobilizēšanas veicināšana, tai skaitā ik gadu piešķirot stipendijas sievietēm zinātnē, u.c.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv