Stāstnieki aicināti pieteikties 4. Zemgales stāstnieku festivālam „Gāž podus Rundālē”

2015-09-09 16:13

No šī gada 25. – 27. septembrim Rundāles novada Pilsrundālē notiks ikgadējais stāstnieku festivāls „Gāž podus Rundālē”, kas šogad notiks sadarbībā ar Rundāles novada Kultūras nodaļu un iekļausies pasākumā „Bērīts` manis kumeliņis”, atzīmējot Krišjāņa Barona 180 gadskārtu, izceļot latvietim tik nozīmīgo, pat svēto dzīvnieku – zirgu.              

Zemgales stāstnieku festivāls „Gāž podus Rundālē!” ir radies UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros. Pilsrundāles bibliotēka ir viena no UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm.

Festivāla mērķis ir veicināt izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu un aktualizēt stāstniecību, kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu, izcelt stāstu glabātājus, stiprināt starppaaudžu saites un vietējās kopienas saliedētību, kā arī sekmēt stāstniecības tradīcijas saglabāšanu un tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm, īpaši pievēršoties Zemgales reģionam.

Stāstnieki un ikviens interesents aicināti pieteikt savu dalību festivālā līdz šī gada 20. septembrim, rakstot UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” koordinatorei Evijai Maļkevičai uz e-pastu e.malkevica@unesco.lv.

 

Vairāk informācijas par festivālu:
Aelita Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja
(aelita.ramane@rundale.lv, 63962402, mob. tel. 29872017).