Šodien notiek Latvijas bibliotekāru 15. konference

2012-04-11 12:52

 

LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU 15.KONFERENCE "BIBLIOTĒKA AIZ BIBLIOTĒKAS: INTEGRĀCIJA, INOVĀCIJAS UN INFORMĀCIJA VISIEM"

 

Latvijas bibliotekāru biedrība (LBB) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un Latvijas Universitāti 2012.gada 11.aprīlī rīko Latvijas bibliotekāru 15.konferenci "Bibliotēka aiz bibliotēkas: Integrācija, inovācijas un informācija visiem", kas notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19. Sākums plkst. 10.00.

Publisko bibliotēku bibliotekāri ir universālie kareivji, papildus ikdienas pienākumiem, lasītāju apkalpošanai un apmācībai informācijas tehnoloģiju un elektronisko resursu izmantošanā viņi palīdz vietējai sabiedrībai neskaitāmu citu jautājumu risināšanā, kas ar bibliotēkas darbu saistītas visai attāli: "Latvenergo", "Latvijas gāze", Valsts ieņēmumu dienests (VID), tautas skaitīšanas struktūras, e-paraksta pārvaldītāji. Savukārt zinātnisko bibliotēku un universitāšu bibliotēku kompetencē ir studentu, pētnieku un mācībspēku nodrošinājums ar informāciju, atbalsts zināšanu sabiedrības virzītājspēku attīstībai. Gadsimta izaicinājuma priekšā ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un strādā pie jaunās ēkas satura stratēģijas, lai visas Latvijas sabiedrības labā īstenotu daudzfunkcionāla, starpdisciplināra informācijas kompetences, zināšanu un izglītības centra misiju. Bibliotekārā sabiedrība nostiprina plašu un vispusīgu vietēju un starptautisku sadarbības partneru tīklu, lai varētu realizēt kultūras un izglītības projektus,  sniedzot profesionālu atbalstu jaunradei, studijām un pētniecībai.

Vai bibliotēkas izglābs pasauli? Uz šo jautājumu centīsimies atbildēt konferences laikā. Viena no bibliotekāru atbalsta organizācijām, kas palīdz īstenot mūsu profesionālo  misiju,  nenoliedzami ir Latvijas Bibliotekāru biedrība. Tā ir lielākā un vecākā bibliotekāru sabiedriskā organizācija valstī, kas dibināta 1923. gadā kā profesionāla sabiedriska organizācija un 1989.gadā atsāka savu aktīvo darbību un atjaunoja savu dalību Starptautiskajā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijā (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)), arī šodien darbojas kā Latvijas bibliotekāru pārstāvis šajā starptautiskajā organizācijā, lai kopā ar citu valstu profesionāļiem veicinātu nozares attīstību, pilnveidojot pakalpojumus un vēršoties pret jebkādiem informācijas ierobežojumiem, sekmējot informācijas brīvu pieejamību bibliotēkās.

Latvijas bibliotekāru biedrības 15.konference būs veltīta bibliotēku sadarbības  stiprināšanai, sākot no pagastu bibliotēkām, kur nereti strādā viens bibliotekārs, un noslēdzot ar zinātniskajām bibliotēkām, kas sniedz ieguldījumu visu zinātnes un tautsaimniecības nozaru attīstībā un sabiedrības progresa veicināšanā. Nozares vadošo speciālistu ziņojumi veido konferences universālo saturu un aptvers sekojošas tēmas:

 • Pagasta bibliotēka – vietējās kopienas centrs  
 • Nacionālās un reģionālās kultūrpolitikas attīstības plānošana Eiropas Savienības politikas kontekstā: 2014-2020
 • Strukturēts saturs, teksts kontekstā: bibliotēkas google laikmetā
 • Izaicinājumi mūsdienu  bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes izglītībai
 • Brīvpieejas informācija augstākās izglītības pārmaiņu laikā
 • Informācijpratība medicīnas studentiem un veselības aprūpes speciālistiem
 • Publisko reģistru un statistikas datu pieejamība bibliotēkās uzņēmējdarbības un ekonomikas atbalstam
 • Bibliotēku loma integrācijas politikas īstenošanā
 • Pētījuma "Nacionālā identitāte digitālā vidē" nozīmīgākie rezultāti 
 • Bibliotēku sadarbība ar NVO pilsoniskas sabiedrības veidošanā   
 • Bibliotekārs – savas profesijas prestiža veidotājs 

Konferences kulminācija ir konkursa "Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs!" uzvarētāju apbalvošana. Jau sesto reizi LNB Atbalsta biedrība pasniegs šo nozīmīgo balvu prasmīgākajiem bibliotekāriem, to  palīdzējusi sarūpēt SIA "Lursoft IT".

Plakātu sesijas laikā būs iespēja iepazīties ar LNB jaunajiem e-pakalpojumiem, LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studiju programmām, Latvijas bibliotekāru biedrības un tās sadarbības partneru projektiem, IFLA 2012 satelītkonferences Rīgā "Informācija pilsoniskajai sabiedrībai" tematiku, kā arī LBB reģionālo nodaļu aktivitātēm un studentu skatījumu uz nozares attīstību.

Konferences programma

 

Informāciju sagatavoja: 
Silvija Tretjakova
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja 
Tālr.: 29492456
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv