Preiļos un Jasmuižā aizvadīts pirmais Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti”

2016-07-27 11:54

No šī gada 22.-24. jūlijam Preiļos un Jasmuižā norisinājās pirmais Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti”, kas pulcēja stāstniekus no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas”, dažādām stāstnieku grupām un vietējiem novadiem, kā arī vietējo novadu folkloras kopas, stāstu kustības atbalstītājus un interesentus.

Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā. Šī gada tēma bija veltīta Latgales tradicionālajai keramikai un podniekiem, kā arī stāstiem par šo amatu un amata pratējiem.

Festivāls tika atklāts Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Tur norisinājās arī pirmā lekcija un praktiskā nodarbība par jokiem un joku stāstiem, kas noslēdzās ar aktivitāti „Čiuļs pret čangali – svīd ar jūku”. To vadīja Latvijas Universitātes LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks un atpazīstams stāstnieks Guntis Pakalns un vietējais stāstnieks no Dagdas novada Andrupenes – Dainis Platacis.

Pirmā vakara kulminācija bija anekdošu un jautro stāstu vakars, kas norisinājās jauniešu centra „Četri” telpās. Tajā jokus un smieklīgus atgadījumus stāstīja gan lieli, gan mazi stāstnieki. Sarīkojumā piedalījās un pasākuma apmeklētājus ar dziesmām un rotaļām priecēja Līvānu folkloras kopa „Ceruleitis”.

23. jūliju festivāla dalībnieki uzsāka ar ciemošanos vietējā amatnieka Stanislava Geidas mājās.

Vēlāk Raiņa muzejā „Jasmuiža” bija iespēja dzirdēt muzeja vadītājas Solvitas Brūveres stāstījumu par vietējiem amatniekiem.

Tāpat arī Tradicionālās kultūras biedrības „Aprika” vadītājas Māras Mellēnas lekciju par stāstiem Latgaliešu gaumē.

Festivālā piedalījās arī viens ārzemju stāstnieks, Kevins Kris Grundels (Kevin-Chris Gründel), kurš dalībniekiem izstāstīja senu stāstu no sava dzimtā novada Vācijas vidienē.

Savukārt sākot no plkst. 15:00, Jasmuižas muižas parkā ikvienam bija iespēja sastapt divus Latgales keramiķus – Jāzepu Caicu un Valdi Pauliņu – un klausīties viņu stāstījumā.

Pēc aizraujošās stāstu pēcpusdienas ar keramiķiem, ikviens varēja iet rotaļās un spēlēt spēles kopā ar folkloras kopu „Jumalāni”.

Festivāla greznākais sarīkojums Jasmuižas estrādē bija lielais stāstu vakars „Lobam lobs stuosts”. Tajā piedalījās Upmalas folkloras ansamblis "Vecvārkava" un viņu stāstniece Broņislava Gavare, Kristiāns Plots no Vāŗkavas bērnu folkloras kopas "Volyudzeite", Andris Čakāns no Rugāju novada, Trifina Ovčinnikova no Audriņiem, Anita Rutule no Nagļiem, folkloras kopa "Vīteri" no Rēzeknes, folkloras kopa „Rūtoj” no Preiļiem, kā arī dižākie stāstnieki no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes.

Savukārt 24. jūlijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā vecākiem ar bērniem bija iespēja apmeklēt pasākumu „Mazi stāsti no lieliem stāstniekiem”, kur UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” stāstnieces Inguna Radziņa, Inga Brūvere un stāstniece no Vidzemes stāstnieku skolas, Sanda Salmiņa, stāstīja stāstus sanākušajiem klausītājiem.

Stāstnieku festivāli jau vairākus gadus daudzviet Latvijā tiek rīkoti, lai veicinātu stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, īpaši pievēršoties katra reģiona (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme Latgale) kultūrtelpas unikalitātei. Aprīļa beigās šāds festivāls aizvadīts Kuldīgā, jūlijā notika Preiļos, bet Pilsrundālē plānots 23.-25. septembrī un Valmierā 7.-9. oktobrī.

Pirmo Latgales stāstnieku festivālu „Omotu stuosti” organizēja UNESCO LNK, Preiļu novada dome, Preiļu Galvenā bibliotēka, tradicionālās kultūras biedrība „Aprika” sadarbībā ar Aizkalnes tautas namu, Preiļu jauniešu centru „Četri”, Raiņa muzeju „Jasmuiža”, kultūras un mākslas biedrību „TEIRA LATGOLYS MUOKSLA”, vietējām pašvaldībām (Līvānu novads, Rugāju novads, Riebiņu novads, Rēzeknes novads, Vārkavas novads), kā arī ar zemnieku saimniecības „Juri”, tirdzniecības centra „Ūga”, SIA "Sātys" un citu labvēļu atbalstu.

 

Foto: Ilona Skorodihina, Igors Pilčs, Ina Rusiņa, Evija Maļkeviča