Latvijas stāstnieki tiksies pirmajā Vidzemes stāstnieku festivālā „Stāsti krēslā”

2015-10-07 06:50

9.–11. oktobrī Valmierā norisināsies pirmais Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā”, kurā pulcēsies gan valmierieši, gan stāstnieki no visas Latvijas, kā arī citi interesenti un stātniecības kustības atbalstītāji. Festivālā ikviens varēs iesaistīties pasākumos, klausīties un stāstīt stāstus, kā arī apgūt stāstīšanas prasmes. Iegūtās zināšanas par stāstīšanas metodēm var noderēt ne vien stāstniecības aktivitātēs, bet arī ikdienas darbā un komunikācijā, īpaši mūžizglītības un kultūras jomā.

Vidzemes stāstnieku festivāla „Stāsti krēslā” programma un sīkāka informācija pieejama šeit.

Valmierā jau daudzus gadus darbojas viena no aktīvākajām UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm – Valmieras integrētā bibliotēka. Tāpat daudzveidīgus ar stāstniecību saistītus projektus īstenojusi Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”, kas ir arī šī festivāla galvenais organizators.

Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju, kas ir nozīmīgs veids, kā saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, attīstīt to un tālāknodot nākamajām paaudzēm Latvijā, īpaši pievēršoties Vidzemes reģionam. Festivāla laikā tiks apzināts, izpētīts, tālāk nodots un popularizēts Vidzemes nemateriālais kultūras mantojums, kā arī iepazīti citu Latvijas reģionu stāstnieki un viņu tradīcijas, tostarp tautas mutvārdu daiļrade dažādos Latvijas dialektos.

Stāstnieku festivāli jau vairākus gadus tiek rīkoti daudzās valstīs. Latvijā kustība aktualizējusies vairāk nekā pirms 10 gadiem un guvusi popularitāti jau Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Par stāstniekiem kļūst izglītības un kultūras darbinieki, kā arī seniori, kas vēlas būt aktīvi, radoši un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Stāstu stāstīšana un klausīšanās ir arī viena no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, kas saistīta ar pasaules izziņu, nodrošinot gan sociālo prasmju izkopšanu, gan iespēju sevi realizēt visā mūža garumā. Daudzviet pasaulē stāstniecība ir kļuvusi par ļoti populāru kustību, jo stāstnieks, tāpat kā muzikants, rakstnieks u.c., var būt arī profesija.

Taču stāstniecība nav tikai nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa. Tā ir arī būtisks zināšanu sabiedrības attīstību veicinošs elements, caur ko tiek gūtas zināšanas un attīstītas sociālās prasmes, sekmējot gan atsevišķu cilvēku, gan visas sabiedrības attīstību. Tāpēc 2015. gadā pirmajam Vidzemes stāstnieku festivālam piešķirta UNESCO LNK patronāža. Vidzemes stāstnieku festivāls tiek rīkots, arī ieskandinot UNESCO nedēļu, kas šogad visā Latvijā norisināsies 12.–18. oktobrī. UNESCO nedēļas ietvaros tiks aktualizēta cilvēku un institūciju savstarpējas sadarbības stiprināšana Latvijas vērtību izcelšanai.

Festivāla „Stāsti krēslā” īstenošanā iesaistīti UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki no visas Latvijas, Valmieras muzejs, Vidzemes stāstnieku skolas dalībnieki, Vidzemes folkloras kopas, aktivitāšu īstenošanā līdzdarboties aicināti bērni un viņu vecāki, skolotāji, Valmieras iedzīvotāji un vidzemnieki.

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Maļkeviča
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” koordinatore
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv

Tālrunis: +371 67325109