Līdz šī gada 6. septembrim vēl ir iespēja pieteikties dalībai tīklā „Stāstu bibliotēkas”

2013-08-28 13:52

UNESCO LNK tīkls „Stāstu bibliotēkas” ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas dažādas kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. Tīkla mērķis ir veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību, jo tā ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa Latvijā.

Līdz šim tīklā iesaistījušās 18 bibliotēkas no visas Latvijas, kas regulāri rīko stāstīšanas pasākumus un aktīvi iesaistās UNESCO LNK organizētās aktivitātēs, veicinot vietējo kopienu savstarpēju komunikāciju, interesi par stāstīšanas tradīciju un lokālā mantojuma apzināšanu. Tīkls tika izveidots 2009. gadā un tiek paplašināts ik pēc 4 gadiem.

UNESCO LNK sadarbībā ar tīkla „Stāstu bibliotēkas” ekspertiem nodrošina bibliotēkām metodisku atbalstu kultūras mantojuma vērtību apzināšanai, saglabāšanai, informācijas kolekcionēšanai, reģiona kolektīvās atmiņas stiprināšanai, vietējās kopienas saliedēšanai, starppaaudžu dialoga veicināšanai, kā arī stāstniecības izkopšanai un attīstībai.

Tīkla ietvaros ikvienai dalībbibliotēkai ir iespēja pilnveidot tās ikdienas darbību, izceļot bibliotēkas lomu informācijas kolekcionēšanā, saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā.

Ja nepieciešama konsultācija par pieteikuma sagatavošanu, sazinieties ar UNESCO LNK tīkla koordinatori Eviju Maļkeviču, rakstot uz e-pastu e.malkevica@unesco.lv vai zvanot pa tālruni 67325109.

Vairāk informācijas par UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” aktivitātēm šei t.

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” nolikums pieejams še it.

Papildus informācija par pieteikuma aizpildīšanu reģionālajām bibliotēkām:

Ja divas teritoriāli blakus esošas bibliotēkas vēlas pieteikt dalību tīklā „Stāstu bibliotēkas”, bet birokrātisku iemeslu dēļ tas nav iespējams, ieteicamais risinājums – pildīt vienu pieteikumu. Piemēram, ja viena no bibliotēkām ir, vai plāno būt par „Stāstu bibliotēku”, bet otra ir ciešs sadarbības partneris, kurā arī bieži notiks, vai jau notiek stāstu pasākumi, tad pieteikuma anketas lauciņā „Juridiskais statuss” jāapraksta šī situācija. Tāpat aktivitāšu plānā var droši minēt otru bibliotēku kā pasākumu norises vietu.

Lauciņā „Informācija par kontaktpersonu” tiek norādīta informācija par to kontaktpersonu, kas pieteikumu iesniedz, bet tas neizslēdz iespēju apmeklēt „Stāstu bibliotēku” pasākumus tās bibliotēkas darbiniekiem, kas pieteikumā minēti kā sadarbības partneri.

Mēs priecāsimies par katru bibliotēku mūsu tīklā! Tāpēc nav jāatsakās no vēlmes iesaistīties tikai birokrātijas dēļ! Gaidām pieteikumus!