Jau trešdien tiks uzsāktas apmācības „Digitālā stāstniecība: Pretošanās spēju stiprināšana”

2015-05-12 09:29

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” jau šo trešdien uzsāks apmācības „Digital Storytelling: Empowerment for Resilience” („Digitālā stāstniecība: Pretošanās spēju stiprināšana”), kuras notiks Valmierā no 13. līdz 19. maijam.

Apmācībā piedalīsies 30 dalībnieki no 6 valstīm (Latvijas, Polijas, Itālijas, Spānijas, Grieķijas un Turcijas). Projekta dalībnieki ir pieredzējuši jaunatnes darbinieki vecumā no 18 – 45 gadiem, kuri strādā ar dažādām mērķgrupām – lauku jauniešiem, sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem – migrantiem.

Apmācību un projekta laikā dalībnieki:

·         apgūs stāstniecības un digitālās stāstniecības pamatelementus, izmantojot neformālās izglītības metodes;

·         iepazīsies ar bezmaksas digitālās stāstniecības interneta rīku lietošanu;

·         praktizēs digitālā stāsta izveidi un radīs savu stāstu;

·         pētīs jaunus veidus, kā strādāt ar sociālam riskam pakļautiem jauniešiem, veicinot to pretošanās spējas riska situācijās, izmantojot digitālo stāstniecību un neformālās izglītības metodes;

·         izveidos resursu apkopojumu “Youth workers’ guide to digital storytelling”;

·         izmantos apmācību laikā iegūtās prasmes un zināšanas savās organizācijās un savu valstu vietējās kopienās.

Apmācības mērķis ir uzlabot jaunatnes darbinieku digitālās kompetences, apgūstot digitālās stāstniecības pamatus un iespējas to izmantot neformālajā izglītībā, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, lai stiprinātu viņu pretošanās spējas riska situācijās. 

Vairāk informācijas par projektu: Madara Aldiņa, Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” projektu vadītāja (biedriba.haritas@gmail.com, 28328846)