Gulbenē notiks 3. Vidzemes stāstnieku festivāls

2017-10-04 13:17
No 5. oktobra līdz 7. oktobrim III Vidzemes stāstnieku festivāls „Bānīša stāsti” norisināsies Gulbenes novadā.
 
Šogad jau trešo reizi līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē, Zemgalē un Latgalē notiks Vidzemes stāstnieku festivāls. Katram interesentam ir iespēja gan stāstīt, gan klausīties, tādējādi kļūstot par daļu no stāstīšanas tradīcijas. Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīties ar Bānīti (saglabāts un joprojām izmantots 33 km garš dzelzceļa posms Gulbene - Alūksne jeb Gulbenes - Alūksnes šaursliežu dzelzceļš, ko vietējie iedzīvotāji dēvē par Bānīti). Bānītis, būdams Eiropas tūrisma un muzejdzelzceļu federācijas (FEDECRAIL) dalībnieks, no citiem (vairākiem simtiem) Eiropas muzejdzelzceļu atšķiras ar to, ka joprojām ikdienā pārvadā pasažierus. Lai vairāk un labāk iepazītu Bānīti, tika arī izsludināts konkurss vidzemniekiem, kurā tika vākti stāsti par Bānīti. Ar konkursa stāstiem varēsiet iepazīties organizācijas mājaslapā www.haritas.lv pēc 7. oktobra.
 
Vidzemes stāstnieku festivālam ir īpaša nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā, bagātinot Vidzemes kultūrtelpu un iezīmējot Vidzemes savdabību Latvijas kultūras kopainā. Vienlaikus festivāls rūpējas par stāstīšanas tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. Festivāls ir būtiska Latvijas stāstnieku kustības daļa, jo tas apvieno UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus, Vidzemes stāstnieku kopas dalībniekus, nevalstiskās organizācijas un stāstniecībā ieinteresētās kultūras un izglītības iestādes un citas institūcijas, kā arī individuālus interesentus un stāstniekus. Šogad īpaši atzīmējams būtu Gulbenes novads kā Festivāla līdzorganizators, kas radījis priekšnoteikumus mājīgam un saturiski daudzveidīgam pasākumam.  III Vidzemes stāstnieku festivāls „Bānīša stāsti” ir iespēja vidzemniekiem, kā arī pārnovadu viesiem darboties stāstīšanas tradīciju ietvarā, kļūstot gan par zinošu klausītāju, gan atraktīvu stāstnieku.
 
2014. gadā Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” realizēja projektu „Stāstnieku skola Vidzemē”, kurā 18 dažādu nozaru cilvēki pilnveidoja savu stāstītprasmi, lai radītu priekšnosacījumus Stāstnieku festivālam Vidzemē. Tas pirmo reizi notika 2015. gadā no 9. līdz 11. oktobrim. Biedrība „Haritas” iesaistās arī UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” stāstniekiem rīkotajās aktivitātēs, galvenokārt apgūstot pieredzi stāstnieku festivālos citviet Latvijā. Biedrībai ir pieredze starptautisku stāstniecības projektu īstenošanā, piemēram, 2015. gada maijā biedrība realizēja starptautisku digitālās stāstniecības prasmju apmācību projektu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem no 6 dažādām valstīm. 2015. gada 16. un 17. jūlijā Vidzemes stāstnieki piedalījās pasākumos Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ietvaros, apliecinot labas starptautiskās sadarbības prasmes stāstīšanas tradīciju iedzīvināšanā. 2016. gadā biedrība piesaista finanšu līdzekļus un sadarbības partnerus II Vidzemes stāstnieku festivāla organizēšanā, kā arī turpina realizēt dažādus ar stāstniecību saistītus projektus.  Savukārt Gulbenes novadam ir jau sena sadarbības pieredze ar biedrību “Haritas”, ka šogad izvērtusies kā Gulbenes novada iesaistīšanās Festivāla līdzorganizēšanā un finansiālā atbalsta nodrošināšanā.    
 
Informāciju sagatavojusi: Solveiga Boicova, Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” vadītāja
 
Solveiga Boicova, Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” vadītājaNo 5. oktobra līdz 7. oktobrim III Vidzemes stāstnieku festivāls „Bānīša stāsti” norisināsies Gulbenes novadā.
 
Šogad jau trešo reizi līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē, Zemgalē un Latgalē notiks Vidzemes stāstnieku festivāls. Katram interesentam ir iespēja gan stāstīt, gan klausīties, tādējādi kļūstot par daļu no stāstīšanas tradīcijas. Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīties ar Bānīti (saglabāts un joprojām izmantots 33 km garš dzelzceļa posms Gulbene - Alūksne jeb Gulbenes - Alūksnes šaursliežu dzelzceļš, ko vietējie iedzīvotāji dēvē par Bānīti). Bānītis, būdams Eiropas tūrisma un muzejdzelzceļu federācijas (FEDECRAIL) dalībnieks, no citiem (vairākiem simtiem) Eiropas muzejdzelzceļu atšķiras ar to, ka joprojām ikdienā pārvadā pasažierus. Lai vairāk un labāk iepazītu Bānīti, tika arī izsludināts konkurss vidzemniekiem, kurā tika vākti stāsti par Bānīti. Ar konkursa stāstiem varēsiet iepazīties organizācijas mājaslapā www.haritas.lv pēc 7. oktobra.
 
Vidzemes stāstnieku festivālam ir īpaša nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā, bagātinot Vidzemes kultūrtelpu un iezīmējot Vidzemes savdabību Latvijas kultūras kopainā. Vienlaikus festivāls rūpējas par stāstīšanas tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. Festivāls ir būtiska Latvijas stāstnieku kustības daļa, jo tas apvieno UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus, Vidzemes stāstnieku kopas dalībniekus, nevalstiskās organizācijas un stāstniecībā ieinteresētās kultūras un izglītības iestādes un citas institūcijas, kā arī individuālus interesentus un stāstniekus. Šogad īpaši atzīmējams būtu Gulbenes novads kā Festivāla līdzorganizators, kas radījis priekšnoteikumus mājīgam un saturiski daudzveidīgam pasākumam.  III Vidzemes stāstnieku festivāls „Bānīša stāsti” ir iespēja vidzemniekiem, kā arī pārnovadu viesiem darboties stāstīšanas tradīciju ietvarā, kļūstot gan par zinošu klausītāju, gan atraktīvu stāstnieku.
 
2014. gadā Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” realizēja projektu „Stāstnieku skola Vidzemē”, kurā 18 dažādu nozaru cilvēki pilnveidoja savu stāstītprasmi, lai radītu priekšnosacījumus Stāstnieku festivālam Vidzemē. Tas pirmo reizi notika 2015. gadā no 9. līdz 11. oktobrim. Biedrība „Haritas” iesaistās arī UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” stāstniekiem rīkotajās aktivitātēs, galvenokārt apgūstot pieredzi stāstnieku festivālos citviet Latvijā. Biedrībai ir pieredze starptautisku stāstniecības projektu īstenošanā, piemēram, 2015. gada maijā biedrība realizēja starptautisku digitālās stāstniecības prasmju apmācību projektu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem no 6 dažādām valstīm. 2015. gada 16. un 17. jūlijā Vidzemes stāstnieki piedalījās pasākumos Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ietvaros, apliecinot labas starptautiskās sadarbības prasmes stāstīšanas tradīciju iedzīvināšanā. 2016. gadā biedrība piesaista finanšu līdzekļus un sadarbības partnerus II Vidzemes stāstnieku festivāla organizēšanā, kā arī turpina realizēt dažādus ar stāstniecību saistītus projektus.  Savukārt Gulbenes novadam ir jau sena sadarbības pieredze ar biedrību “Haritas”, ka šogad izvērtusies kā Gulbenes novada iesaistīšanās Festivāla līdzorganizēšanā un finansiālā atbalsta nodrošināšanā.    
 
Informāciju sagatavojusi:
 
Solveiga Boicova, Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” vadītāja