Diskutēs par stāstniecības prasmju ietekmi uz personības izaugsmi

2016-11-23 14:51

Piektdien, 25. novembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pirmā stāstniecībai veltītā konference „Stāstniecības tradīciju pārmantošana un uzturēšana 21. gadsimtā”. Tajā diskutēs par stāstniecības kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas lomu un stāstniecības prasmju ietekmi uz personības izaugsmi.

Konferencē tiks dibināta arī Latvijas Stāstnieku asociācija, kas turpmāk būs viens no instrumentiem stāstniecības tradīcijas stiprināšanā Latvijā, dodot iespēju daudz ērtāk koordinēt kustības attīstību, apkopot informāciju un dalīties ar bagāto nacionāla mēroga pieredzi pasaulē.

Plašā un ilgstošā stāstniecības prakse Latvijā līdz šim nav plaši pētīta, tāpēc gaidāmās konferences mērķis ir stāstīšanas tradīciju apzināšana dažādās jomās un stāstniecības lomas stiprināšana visa veida tradīciju un zināšanu pārnesē. Konference būs arī nozīmīgs solis šīs jomas pētnieciskās ekspertīzes apzināšanā, sadarbības sekmēšanā, dialoga attīstībā starp praktiskās stāstniecības projektu īstenotājiem un stāstniecības pētniekiem, kā arī iespēja strukturētai un starptautiskai pieredžu apmaiņai, jo tajā uzstāsies eksperti no Vācijas un Igaunijas.

„Šai platformai ir būtiska nozīme, jo tajā tiekas zinātnieki un cilvēki, kas domā citās kategorijās, bet ir mantojuši vai apguvuši stāstu repertuāru, stāstīšanas prasmes un ir aktīvi stāstnieki mūsdienu kultūrsituācijā. Stāstījums tiks aplūkots gan ikdienas kultūras kontekstā, gan dažādās mūsdienu performatīvajās praksēs – festivālos, dažāda veida sarīkojumos un svētkos. Šobrīd ir svarīgi par stāstīšanas tradīciju apgūšanu, pārmantošanu un tālāknodošanu domāt un runāt ne tikai savā kabatā un komforta zonā, bet tā, lai padarītā izvērtējums un turpmākās attīstības stratēģiju iezīmēšana būtu diskusijās izkristalizēta, uzklausot un analītiski izvērtējot dažādas pieredzes” stāsta tradicionālās kultūras biedrība „Aprika” vadītāja Māra Mellēna.

Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” koordinatore Evija Maļkeviča uzsver, ka „stāstus un stāstniecību UNESCO izceļ gan kā nemateriālā kultūras mantojuma izpausmi un stāstu kā vērtību, gan kā nozīmīgu sociālu prasmi un metodi, kas palīdz stiprināt starppaaudžu dialogu, sekmē izpratni un cieņu pret citām kultūrām un veicina sinerģiju starp dažādiem mantojuma veidiem, kā arī  stiprina valodas kompetenci un attīsta sociālās prasmes, pilnveidojot mūsu dzīves kvalitāti”.

Konferencē piedalīsies dažādu nozaru pētnieki un eksperti, kas nodarbojas ar stāstījumu pētniecību, stāstnieki, jauno stāstnieku pedagogi un mentori, UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, Latvijas stāstnieku festivālu organizatori, stāstnieku festivālos iesaistītie partneri, stāstniecības interesenti, latviešu valodas un folkloras skolotāji, pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāji, bibliotekāri, bērnu un jauniešu, pieaugušo folkloras kopu vadītāji, kā arī citi stāstnieku aktivitātēs ieinteresētie dalībnieki.

Konferenci rīko Tradicionālās kultūras biedrība „Aprika” un UNESCO LNK sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuvi, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Valsts Kultūrkapitāla fondu un Latvijas Nacionālo kultūras centru.

 

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK
Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: +371 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv