Arī šogad stāstnieki gāzīs podus Rundālē!

2014-09-10 17:25

Trešais Zemgales stāstnieku festivāls “Gāž podus Rundālē!” šogad norisināsies no 26.-28.septembrim Rundāles novada Saulaines ciematā. To organizē Pilsrundāles bibliotēka, viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm, sadarbībā ar UNESCO LNK, Rundāles novada pašvaldību un ar Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstu.

Šogad festivāla programma veidota tā, lai ikvienam būtu laiks iepazīt vēl vienu no Rundāles novada ciematiem – Saulaini, stāstīt dažādus stāstus, uzstāties, radoši darboties, tikties ar tautā iemīļotiem un zinošiem cilvēkiem dziesmu, rotaļu un deju pavadījumā, piedaloties folkloras kopām.

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ir īpaši aicinātas iesaistīties festivāla norisē un informēt par savu dalību līdz šī gada 19. septembrim. Aicinām iepazīties ar festivāla programmu un informāciju dalībniekiem.

Zemgales stāstnieku festivāls „Gāž podus Rundālē!” ir radies UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros. Festivāla mērķis ir veicināt izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu un aktualizēt stāstniecību, kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu, izcelt stāstu glabātājus, stiprināt starppaaudžu saites un vietējās kopienas saliedētību, kā arī sekmēt stāstniecības tradīcijas saglabāšanu un tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm.

Festivāla iecere radās pirmajā UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” Vasaras skolā, kas Rundāles novada Pilsrundālē 2011.gadā tika rīkota sadarbībā ar Pilsrundāles bibliotēku – vienu no UNESCO LNK tīkla Stāstu bibliotēkām Zemgalē.

Pirmais festivāls notika 2012. gadā Rundāles novada Pilsrundālē. Tas tika īstenots sadarbībā ar Rundāles novada domi, UNESCO LNK un ar Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas Mācību partnerības atbalstu. Šis plašā mēroga festivāls kopā pulcēja gan Vasaras skolas dalībniekus un starptautiskos partnerus, gan individuālus stāstniekus, vietējās folkloras kopas, lokālās kopienas pārstāvjus un Pilsrundāles viesus.

Otrais festivāls notika 2013.gadā Rundāles novada Svitenes pagastā, piedaloties pārrobežu partneriem no Pakrojas (Lietuva) un stāstniekiem uzstājoties Miķeļdienas gadatirgū.

Arī šogad aicinām apmeklēt festivālu, uzturēt tradīciju un sekmēt stāstnieku kustības iesakņošanos arī Zemgalē!