Akcijai „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” pieteikušās 85 Latvijas bibliotēkas

2011-11-09 15:45

Akcijai „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” šogad pieteikušās 85 Latvijas bibliotēkas, un tajās tiks rīkoti pasākumi, lai mudinātu ne tikai bērnus un jauniešus, bet arī pieaugušos tiekties pēc izpratnes par pasaules un Latvijas dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicinātu viņu līdzdarbošanos ar savām idejām bibliotēkas vides veidošanā.

Bibliotēkas rīkos diskusijas, pasākumus, spēles, viktorīnas, piemēram, rosinot to dalībniekus salīdzināt Latvijas dabas un kultūras mantojuma vietas ar pasaules vietām, kā arī apkopojot tās un atzīmējot akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā” kopīgajā kartē.

Kartē tiks iekļauti akcijas dalībnieku izvēlēti pasaules dabas un kultūras mantojuma objekti, saistot tos ar kādu nacionāla vai lokāla līmeņa mantojuma objektu. Karte plānota kā bibliotēku un akcijas dalībnieku kopēja iniciatīva, lai apkopotu iegūtos izpētes rezultātus, izvietotu informāciju un attēlus, kā arī veidotu individualizētu pieeju mantojuma prezentācijai plašākai auditorijai. „Pasaule t@vā bibliotēkā” noslēguma pasākumā karte, tipogrāfiski iespiesta, tiks prezentēta kā vizuāls akcijas pasākumu rezultāts un vizītkarte bibliotēku darbības atspoguļojumam, popularizējot UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstu un izceļot Latvijas vērtības un mantojuma vietas, tādējādi rosinot Latvijas iedzīvotājus iesaistīties ar mantojuma aizsardzību saistītos procesos un norisēs.

Akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā” tika atklāta 26. septembrī un šogad tā veltīta pasaules dabas un kultūras mantojuma izzināšanai bibliotēkās, tā sagaidot 1972. gada konvencijas „Par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību” 40. gadadienu, kas tiks atzīmēta 2012. gadā. Akcija norisinās pasaules kampaņas „@your library” ietvaros, un tā aizsākta 2010. gadā. Tās mērķis ir izcelt bibliotēku nozīmi, kas ir neatņemams mūsdienu informācijas resurss un sniedz plašas iespējas zināšanu apguvei, kultūru daudzveidības un kopības izzināšanai.

Akcija norisināsies līdz 2012. gada 21. maijam, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā kultūras daudzveidības diena dialogam un attīstībai.

Pērn akcijā iesaistījās 30 Latvijas bibliotēkas, organizējot dažādus radošus vakarus, lai izzinātu gan citas valstis, gan arī tur mītošo rakstnieku darbus, tādējādi veicinot grāmatu lasīšanu un interesi un vēlmi izzināt dažādas valstis un kultūras.

Vairāk informācijas par pieteikšanos akcijai: Ilze Čilipāne, LNB Bērnu Literatūras centrs (ilze.cilipane@lnb.lv).