Storytellers we met

 

Andris Tomašūns

Stāstnieks, vēsturnieks, kurš lieliski pārzina dažādas leģendas un vēstures stāstus īpaši par Zemgales reģionu. Mēs viņu satikām pirmajā UNESCO LNK „Stāstu bibliotēkas” vasaras skolā, kas Pilsrundālē (Rundāles novads) norisinājās no 2011. gada 19. – 21. augustam.

He is historian who knows a lot of legends and historical stories about Zemgale’s region. We met him during the first Summer school for UNESCO LNC network “Storytelling libraries” in 2011.

 

 

Liesma Legzdiņa

Izcila stāstniece no Kuldīgas. Viņa zina neskaitāmus stāstus un leģendas, ko pārņēmusi no mātes, vecmāmiņas un vēsturiskiem notikumiem, ko pati piedzīvojusi Kuldīgā. Viņu tautās atpazīst arī kā vienu no galvenajiem stāstniekiem Kurzemes stāstnieku festivālā „Ziv’ Zupa”, kas kopš 2007. gada regulāri norisinās aprīļa mēnesī Kuldīgā. 

Ieskats Liesmas stāstu krājumā šeit.

She is a storyteller from Kuldīga. She knows many stories and legends about whom she learnt from her mother, grandmother and Kuldīga’s historical events that she has experienced. She is also known as one of the prominent persons of the Kurzeme storytelling festival „Ziv zup” (“Fish Soup”), organized since 2007 at the end of April in Kuldīga. 

See Liesma's Story h ere.

 

Inita Šalkovska

Jauna un izcila stāstniece no Zemgales. Viņa ir „Stāstu ķēniņiene” – stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” uzvarētāja. Mēs viņu satikām pirmajā Zemgales stāstnieku festivālā, kas norisinājās no 2012. gada 28. – 30. septembrim Pilsrundālē, Rundāles novadā.

She is young and a great storyteller from Zemgale. She also happens to be the winner of the storyteller contest "Teci, teci, valodiņa", and since then she has a title “The queen of stories”. We met her during the first Zemgales Storytelling festival.

 

Brais Fernandes

Stāstnieks no Galīcijas (Spānija) Viņš ir ne vien izcils lektors, kas organizē daudzveidīgas radošās darbnīcas, bet arī stāstnieks. Mēs viņu satikām pirmajā Zemgales stāstnieku festivālā, kas norisinājās no 2012. gada 28. – 30. septembrim Pilsrundālē, Rundāles novadā.

He is a storyteller from Galicia (Spain). He is a great storyteller and lector who organizes various workshops for children and new storytellers. We met him during the first Zemgales Storytelling festival in 2012.

 

 

Susanna Tornero

Izcila un atpazīstama stāstniece no Spānijas, kas darbojas ar ļoti dažādām mērķa grupām, lai veicinātu stāstniecības tradīciju. Viņa pārrada senus un aizmirstus stāstus, vai ģenerē pavisam jaunus un nedzirdētus, kā arī aktīvi stāsta tos citiem, lai iedvesmotu un izglītotu. Mēs viņu satikām vienā no UNESCO LNK „Stāstu bibliotēkas” seminārā, kas norisinājās 2013. gada 29. aprīlī.

Vairāk informācijas: www.susanatornero.com

She is a famous storyteller from Spain who works with different kind of target groups in order to promote storytelling. She is re-discovers old and forgotten stories or generates totally new ones, and brings them to light to enlighten the audience. We met her during the seminar (29 April, 2013) when she shared her experience in telling stories. More information: www.susanatornero.com